SD-frågan splittrar alliansen

Anna Herdy och Amanda Björkman om synen på SD