Sommarstugemordet: Åklagare nekade familjen kontaktförbud

I beslutet framgår att det enligt åklagaren inte funnits tillräckliga skäl i den pågående utredningen för att utfärda kontaktförbud.