Mammatrenden döms ut: ”Är kannibalism”

"Aldrig i livet att jag gör det"