Mammatrenden döms ut: ”Är kannibalism”

Mammatrenden döms ut: ”Är kannibalism”