Största viktnedgången i Biggest Looser Sveriges historia

Vinnaren gick ner halva sin kroppsvikt