Flickmord från 1973 löst

DNA-matchning kunde göras nästan 40 år senare