Så fungerar en sovande terrorcell

Hans Brun, terrorforskare, om sovande terrorceller