Kvinnliga psykopater är värre än manliga

Ny bok om kvinnliga psykopater – Mike Florette är författare till boken "Kvinnliga Psykopater: Mästare i manipulation på arbetsplatsen"