Wolfgang Hansson om Junckers linjetal

Juncker: Existentiell kris i EU