”En klassiker på pressläktaren”

Bjurmans bagatell – Per Bjurman ger en rundtur på pressläktaren i Washington