Man knivskuren i halsen

Bråk mellan 20 personer urartade på Gotland