Världstvåans oanade talang

Visar att hans grymma bollkontroll går att översätta till andra sporter