Reklam med mångfald anklagas för att vara rasistisk

Den australiensiska reklamen har fått klagomål för att den är rasistisk – oklart varför