Misstänkt ryskt spionage i norra Sverige

Försvarsmakten uppmanar sina anställda att vara uppmärksamma