Efter vårdskador. Skövde-läkaren stängs av.

Läkaren använde specialmetod felaktigt.