Efter råttinvasionen - varnar för smitta

Företaget larmar om bakterien som sprids via avloppsvattnet