Trump Jr jämför flyktingar med förgiftat godis

Har väckt starka reaktioner i USA