Undervattenskamera följde Osis

Släpptes fri efter två månader