Video visar Maddes förvandling tydligt

”Det är en helt annan person”