Dödssjuka paret dog dagar efter varandra

Katie och Dalton Prager led båda av cystisk fibros och dog med fem dagars mellanrum. De gifte sig 2011, 20 år gamla.