Överlevde på flotte – i åtta dagar

Sökinsatsen var avslutad och förhoppningarna låga. Då hittades Nathan till havs.