Swedes on the Edge: Bengt Frithiofsson

Amerikanske komikern David T Weaver träffar vinkonnässören Bengt Frithiofsson för att prata om den svenska alkoholkulturen.