Orkan på väg mot Jamica, Haiti och Kuba

Orkan på väg mot Jamica, Haiti och Kuba. Vindhastigheterna uppgår till 72 meter per sekund.