Barn skadade i allvarlig trafikolycka

Voltade av vägen – spädbarn slungades ut och är allvarligt skadat