Ammoniakutsläpp från fabrik i Järna

Allmänheten varnas efter läcka vid Lantmännen vid väg 57.