Rymde från slakthus - orsakade trafikkaos

Lammet flydde från slakthuset i Chicago