Förslag om dolda valsedlar

Valövervakare: Finns risk för yttre påverkan