”Full cred till henne”

”Livet är likadant – men mysigare”