”Folk har varit sura länge”

Våldsamma demonstrationer i Brasilien