”Vi har kommit väldigt nära varandra”

Branden i radhuslängan förde grannarna samman