Kim Kardashian vill ha 48,5 miljoner efter rånet

Skickat in ansökan till försäkringsbolaget