Kerstin Weigl: Så kunde mordet ha förhindrats

Så skulle myndigheterna ha agerat