Tino Åberg kämpar för sjön Yxerns överlevnad

50 hektar av södra Yxern försvunnit sedan 1940-talet