100 000 hushåll kan drabbas av tv-kaos

Flera hushåll måste byta sina digitalboxar innan mars 2017.