"Jag känner mig jättelurad"

Kalle, 57, blåstes på 262 061 kronor