Katt satt fast i motor - i 160 mil

Nu kommer han att adopteras bort