"Omöjligt att se vem som var fiende"

Oroligheterna fortsätter i Kairo