Tågexplosion totalförstörde 30 hus

Frakten bestod av oljeprodukter