Kenan Habul träffar presidentens anhängare

"Det här är inget inbördeskrig"