"Jag känner ingenting"

Se ett utdrag ur "En vecka med döden" här.