Slet upp haj med händerna

Fick två meter lång han på kroken