Så offentliggjordes förlovningen på internet

Ett år sedan tillkännagivandet