Kvinnan från Tanzania – ett bollgeni av rang

Visar upp tekniska konster i världsklass till åskådarnas jubel