"Ett utsläpp på mellan 130 och 350 ton"

Oljekatastrofen växer på Nya Zeeland