"Övertygade om att föräldrarna varit inblandade i mordet”

Elisabeth Massi Fritz om hur rättegången river upp sår hos Abbas familj