Snowdens advokat: "Han har lämnat flygplatsen"

Snowden har enligt hans advokat blivit garanterad tillfällig politisk asyl i Ryssland i ett år