Barn föddes med två huvuden

Läkare planerar att ta bort ett av huvudena