Carolas chockade alla på Pride

Sjöng sin superhit Främling