De använde bälten och isolering

Låstes in på psykavdelningen