Här hittades 23-åriga mamman

Närboende kände att det luktade konstigt i området