(S) föreslår tre terminer på universitetet

Socialdemokraterna avsätter 30 miljoner i skuggbudgeten för ett treterminssystem och relevantare sommarkurser på universitetet.